V našom Štúdiu Health & Beauty kladieme veľký dôraz na hygienu. U každého klienta používame jednorazové pomôcky a sterilné nástroje. Len vysoká úroveň hygieny môže zabrániť prenosu baktérií, plesní či vírusov. Po každom klientovi nástroje ako: nožnice, štipky, brúsky, rotačné nástavce, exkavátory, čistíme v ultrazvukovom čističi s pridaním dezinfekčných prostriedkov a následne sterilizujeme v sterilizátore, ktorý je každý rok testovaný v hygienickom ústave!